DEFENSIVE CONCEPTS

Defensive Concepts ei ole laji vaan harjoittelu metodi. Harjoittelu ja oppiminen tapahtuu pääasiallisesti erikseen järjestettävillä seminaareilla. Tähän konseptiin pääset myös osittain tutustumaan Hapkido ja Defendo harjoituksissa.
Defensive Concepts on myös tarjolla yritysryhmille.

Defensive Concepts harjoitteissa keskitytään vastaamaan niihin väkivallan uhkatilanteisiin, joita saatamme kohdata nykyaikaisessa yhteiskunnassa. Konseptissa harjoitellaan itsepuolustus- ja hätävarjelutaitoja, painottuen fyysiseen treeniin, joka samalla kasvattaa kuntoa. Harjoitteluun sisältyy myös teoriaa mm. laista, itsepuolustuksen psykologiasta, pelko- ja stressireaktiosta, havainnoinnista ja ennakoinnista.
Tekniikat ja harjoitteet ovat yksinkertaisia ja helposti omaksuttavia. Keskeisenä periaatteena harjoitteissa on luontaisen reagointitavan ymmärtäminen ja vahvistaminen sekä sitä kautta itsetunnon kohottaminen. Harjoittelu on konseptiluonteista, eli erityyppiset uhka- ja väkivaltatilanteet harjoitellaan omina kokonaisuuksinaan. Läpikäytäviin konsepteihin kuuluvat esimerkiksi lyövää henkilöä vastaan puolustautuminen, teräaseuhat ja hyökkäykset, irrottautumisharjoitteet ja maassa puolustautuminen.

Konseptissa opitaan erilaisia vaihtoehtoisia tekniikoita ja harjoitteita erilaisiin uhkatilanteisiin. Ajatus on että jokainen löytäisi itselleen sopivan tavan puolustaa ja suojella itseään. Harjoittelussa tähtäämme siihen että pystymme luomaan mahdollisimman realistisen tuntuisia tilanteita. Harjoitteluun kuuluu siis olennaisena osana skenaario pohjaiset harjoitteet.

Konsepti on saanut alkunsa ja muotonsa vuosina 2005-2018. Sen kehittäjä on HMAC Pääkouluttaja Tapio Erholtz.
Defensive Concepts pohjautuu vahvasti Hapkidon perusharjoitteisiin.

Järjestämme Defensive Concepts harjoittelu seminaareja Suomessa sekä ulkomailla. 

HMAC:llä järjetettävät Defensive Concepts seminaarit löytyvät aina tapahtumat osiosta:
https://www.hmac.fi/tapahtumat

 

Mikäli haluat tilata meidät opettamaan itsepuolustusta tai haluat lisätietoa otathan yhteyttä:
info (at) hmac.fi tai +358451125275


Konseptin su

© 2020 by HMAC